Artikler

Skolenes sangdag har siden den spede begynnelsen i 2016 vokst seg til å bli et stort arrangement. Siden 2018 har Oslo-Filharmonien vært medarrangør, og senere ble også Krafttak for sang med. Dette har ført til et arrangement med høyt musikalsk nivå og krav om et moderne og profesjonelt produksjonsapparat.