Gula gula

Undervisningsopplegget er produsert av Kristin Fonnes

Undervisningsopplegg

Dette undervisningsopplegg gir tips til bruk av den samiske sangen Gula Gula av Mari Boine. I opplegget inngår også et samspillarrangement. Sangen kan synges av alle elever fra 1. - 10. trinn, og samspillarrangementet passer fra  mellomtrinnet og oppover. Gjennom opplegget kan elevene introduseres til joik og samiske sangtradisjoner. Gula gula betyr «hør, hør», og er en insisterende oppfordring om å se på oss selv som del av miljøforurensingen, og om å gjenoppdage at vi selv er en del av denne jorda vi forsøpler. Relevante fag er naturfag, samfunnsfag, musikk og norsk.


 

Joik i grunnskolen

Heftet “Joik i grunnskolen” er utarbeidet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Frode Fjellheim, professor i musikk ved Nord universitet. I dette heftet finner du praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk joik i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, musikk: 1. - 7. trinn.

https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/joik-i-grunnskolen