Arrangør

Musikk i Skolen er en nasjonal medlemsorganisasjon som jobber politisk for å styrke musikkens og kulturens plass i samfunnet generelt. Vårt hovedfokus er barn og unges oppvekstmiljø, og vi jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både i og utenfor skolen. Ved siden av å arbeide for å styrke musikkfaget, arrangerer Musikk i Skolen konferanser, kurs og fagsamlinger, blant annet Musikklærernes dag og Skolenes sangdag. Musikk i Skolen er operatør for Syngende skole, et program under Krafttak for sang. Vi er en av landets eldste musikkorganisasjoner, og har i over 60 år vært en viktig aktør for musikklivet i Norge.

Medarrangør


Oslo-Filharmonien er et internasjonalt anerkjent symfoniorkester med over 100 musikere og en nesten 100 år lang historie.

Orkesteret spiller årlig ca. 60-70 konserter i Oslo, hovedsakelig i Oslo Konserthus, men også på en rekke andre andre arenaer i byen. Orkestret spiller musikk innenfor et bredt repertoar, ofte med internasjonalt kjente solister og dirigenter, og drar også på turneer i inn- og utland. Oslo-Filharmonien har 108 fast ansatte musikere og en administrasjon på 20. Vasily Petrenko er sjefdirigent og har kontrakt med orkesteret fram til sesongen 2019-20, når orkestret fyller 100 år.

Skolenes sangdag inngår i Oslo-Filharmoniens satsing for barn og unge 2019. De går derfor generøst inn med midler til arrangementet.

Partner


Krafttak for sang (KFS) jobber for å fremme mer sang i hverdagen og skaper sangaktiviteter landet rundt. Sammen med våre partnere, som er sentrale organisasjoner og institusjoner innenfor sangfeltet, utvikler vi forskningsbaserte programmer, kurs, konferanser, fagdager, aktiviteter og nettportaler. Blant hovedsatsingene er Syngende barnehage og Syngende skole, og Skolenes Sangdag er dermed et perfekt samarbeidsprosjekt for KFS. KFS bidrar med markedsføring av arrangementet og videoinnhold til nettsidene. 

Støttespillere


Våre støttespillere vil spille en avgjørende rolle for å gjøre Skolenes sangdag til et arrangement som begeistrer og engasjerer

nopa_rgb.png
syngve_logo_grønn.png
sbs-logo-positive.png