Repertoar

Dere bestemmer selv hvilke sanger dere ønsker å bruke og lære inn til Skolenes sangdag, likeså hvordan dere fordeler sangene mellom klassetrinnene. Noen skoler velger å fordele sangene på ulike trinn. Andre velger å la alle elever delta på alle sanger, og la de yngste elevene synge med på refrengene. Dette skal være en dag der elever i ulike aldre samles rundt sangen som en aktivitet som skaper glede og fellesskap.

Her er et forslag på fordeling dersom dere ønsker å dele opp sangene mellom de ulike skoletrinnene. Det finnes sikkert mange andre muligheter – det viktigste er at dere finner ut av hvordan dere ønsker å legge opp sangsamlingen og gjennomføringen av sangene på akkurat deres skole!

 

Farger sprer glede

Her kan f.eks. 4. og 5. trinn synge første vers, og 6. og 7. trinn andre vers. Alle trinn kan synge med i refreng («Alle farger i livet…»)

Gammel sykkel

Her kan f.eks. 2. og 3. trinn synge første vers, 4. og 5. trinn synge andre vers og 6. og 7. trinn tredje vers.  Alle kan synge med i refreng («Og du kan selvsagt sitt på…»).

 

Bestevenn

Her kan f.eks. 4. og 5. trinn synge første vers og 6. og 7. trinn andre vers. Alle kan eventuelt synge med i refrengradene («For det æ´kji slik…»).

 

Logg på livet

Her kan f.eks. 6. og 7. trinn synge versene, og 4. og 5. trinn kommer med på pre-refrenget. Alle trinn kan synge med i refrenget («Logg på – logg på livet…»), eventuelt også i «taggen» og i «brua».

Gula gula

Her kan f.eks. alle lære seg selve melodien til «refrenget» («Loi, loi, loi»-delen). Forslagsvis kan 3. - 5. trinn øve inn teksten til første vers og 6. - 7. trinn andre versets tekst. Alle kan synge med hver gang refrenget kommer («Loi, loi, loi»-delen).

 

Mye står på spill

Her kan f. eks. enten 4. og 5. trinn eller 6. og 7. trinn synge versene. Alle trinn kan eventuelt synge med i refrenget («Vi nådde langt…»).

 

Plass til flere

Her kan f.eks. 6. og 7. trinn synge versene, og 4 og 5. trinn kommer med på pre-refrenget. Alle trinn kan synge med i refreng («Dig, digger at du tror på meg…») eventuelt også i «taggen» og i «brua».

Tinga æ like best

Her kan man f.eks. fordele versene mellom trinngruppene 1, 2, 3 og 4, 5 og 6, 7. trinn. Det er fem vers, så her kan man variere en god del. Alle kan gjerne bli med når man synger refrenget («Når en hund bit...»).