Tenke globalt -handle lokalt

Barnas Klimakonferanse / Ungdommens Klimakonferanse er en musikal for 5. - 9. trinn med tekst og musikk av Kjersti Østnes Eggum, laget for Musikk i Skolen.

Det er utviklet en egen læremiddelpakke tilknyttet kompetansemålene i naturfag, samfunnsfag, norsk, regning, musikk, kroppsøving og kunst og håndverk. I tillegg inneholder den flere tverrfaglige oppgaver. Oppgavene kan gjennomføres enkeltvis innenfor fagene, eller knyttes direkte opp til innøving av musikalen. Musikalen og læremiddelpakken kan brukes i sin helhet av en skole/ kulturskole, eller delvis innenfor de enkelte fagene. Tema kan være klima, miljø, energi og ”bruk og kast”, eller sanger, dramatiseringer eller danser.

Barnas klimanettverk.JPG

Musikalen har egne nettsider der manus, noter, koreografier etc. ligger tilgjengelig for brukere som har kjøpt lisens. Musikalen med læremiddelpakke koster kr 598,- og kan kjøpes hos Musikk i Skolen.

Respekt for naturen og miljøbevissthet


Musikkpaletten driftes av Musikk i Skolen og er en ressursbank med undervisningsopplegg innenfor kjerneelementene for musikkfaget i grunnskolen. I Musikkpaletten finner du blant annet undervisningsopplegg knyttet til temaet respekt for naturen og miljøbevissthet som er punkt 5 i opplæringens verdigrunnlag i “Overordnet plan for grunnskolen”.

Du finner følgende sanger som omhandler naturen og miljøbevissthet:

- Ballongvisa med sang og spillstemmer
- Kråkevisa med dans
- De fire årstidene/høst
- Akvarium
- Enøk-rap
- Får søpla siste stikk?
- Drivhuseffekten

Musikkpaletten logo pos..png

Musikkpaletten er gratis for medlemmer i Musikk i Skolen. Er du ikke medlem, meld deg inn i Musikk i Skolen og få tilgang!

Miljøhelten Tigra


Tigra er Oslos nye maskot og skal lære barn og unge mer om hvordan de kan ta vare på miljøet. Sangen hennes «Miljøhelten Tigra» finner du på Spotify, både en originalversjon og en remix. Tigra er glad i å danse og har en egen dans. Leter du opp «Miljøhelten Tigra» på Youtube finner du en musikkvideo som kan lære deg alle de kule dansetrinnene hennes. 

I 2019 er Oslo kåret til europeisk miljøhovedstad og Tigra kommer til å være tilstede på mange små og store arrangementer gjennom hele året – lær deg sangen hennes og bli en miljøhelt du og da vel! 

Tekst og låt: Arvid Falch, Indianarane 
Koreografi: Tonje Svendsen 

Miljøhelten Tigra - Sangtekst

Linker


Nyttige klima-miljølinker som kan  brukes i forbindelse med opplegg relatert til Skolenes sangdag

Det finnes mange bøker, lærerveiledninger og tips til hvordan skolen kan jobbe med miljø- og klimaspørsmål. Vedlagt er linker til noen nyttige sider som kan hjelpe deg å arbeide med disse spørsmålene. Noen av sidene er rene faktasider, mens andre også inneholder elevmateriell og tips til aktiviteter. Noen linker går til miljøorganisasjonenes websider.


Miljøagentene – barnas miljøorganisasjon

www.miljoagentene.no

Aktivitetetstips: https://miljoagentene.no/aktiviteter/
Artikler i blad som kan lastes ned: https://miljoagentene.no/miljoagentrapporten/

Naturnvernforbundet

www.naturvernforbundet.no

Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon (grunnlagt 1914). Medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag.

Viktige rapporter og dokumenter: https://naturvernforbundet.no/rapporter-og-dokumenter/category3967.html
For aktiviteter: Se under «Hva kan jeg gjøre». Flere underpunkter her med tips og artikler.

Natur og Ungdom

www.nu.no

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. Med nesten 8000 medlemmer fordelt på over 70 lokallag.

Putsj

www.putsj.no

PUTSJ er et magasin, produsert av Natur og Ungdom, for unge om miljø, kultur og aktivisme og gis ut av Natur og Ungdom.

https://putsj.no/kategorier/kultur-1

SPIRE

www.spireorg.no

Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon som bl.a jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

http://www.spireorg.no/skole/

http://www.spireorg.no/files/spire/documents/Framtidens_klimahelter_-_spires_undervisningsopplegg.pdf

Naturfagsenteret

https://www.naturfagsenteret.no/

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa

www.naturfag.no

Natursekken

www.natursekken.no

Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis

https://www.natursekken.no/seksjon.html?tid=1188272


Miljolare.no

www.miljolare.no

- et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

https://www.miljolare.no/

Miljøstatus.no

www.miljostatus.no

– miljøinformasjon fra offentlige myndigheter

Miljøstatus.no setter informasjon om miljøet i Norge i sammenheng. Slik vet vi hvordan det står til med naturen vår, hva som påvirker den og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø. Miljøstatus.no er utviklet av miljøforvaltningen, og Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

FN-sambandet og UNICEF Norge

Disse har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg til 7. trinn om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft

https://www.fn.no/Undervisning/5-7-trinn/Baerekraft-for-barneskole

Changemaker

www.changemaker.no

- Kirkens Nødhjelps organisasjon for ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker å endre årsakene til fattigdom og urettferdighet. Norges største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk.